Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det finnes betydelig mer kunnskap om hvordan klimaendringene påvirker norsk natur og samfunn i dag enn i 2010, da den første offentlige utredningen om klimatilpasning ble publisert. Men fortsatt er kunnskapen begrenset på viktige områder, ifølge en rap…

Det finnes betydelig mer kunnskap om hvordan klimaendringene påvirker norsk natur og samfunn i dag enn i 2010, da den første offentlige utredningen om klimatilpasning ble publisert. Men fortsatt er kunnskapen begrenset på viktige områder, ifølge en rapport fra Cicero senter for klimaforskning og Vestlandsforsking.