Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Tirsdag 29. januar kl. 10.00 blir det webinar for kommunene om nye statlige planretningslinjer (SPR) for klimatilpasning.

Tirsdag 29. januar kl. 10.00 blir det webinar for kommunene om nye statlige planretningslinjer (SPR) for klimatilpasning.