Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet inviterer til oppstartsseminar for fylkeskommunene på Gardermoen 4. april i forbindelse med overføring av oppgaver knyttet til de statlig sikrede friluftslivsområdene og Skjærgårdstjenesten.

Miljødirektoratet inviterer til oppstartsseminar for fylkeskommunene på Gardermoen 4. april i forbindelse med overføring av oppgaver knyttet til de statlig sikrede friluftslivsområdene og Skjærgårdstjenesten.