Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

For første gang er miljøgiften dekloran pluss funnet i flere marine arter i Oslofjorden. Stoffet brukes blant annet som flammehemmer i mange typer plast. Det er nylig oppført på den nasjonale lista over stoffer Norge ønsker å bli kvitt.

For første gang er miljøgiften dekloran pluss funnet i flere marine arter i Oslofjorden. Stoffet brukes blant annet som flammehemmer i mange typer plast. Det er nylig oppført på den nasjonale lista over stoffer Norge ønsker å bli kvitt.