Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU gjennomfører nå to internasjonale høringer av forslag om forbud mot fem koboltsalter og N,N-dimetylformamid under kjemikalieregelverket REACH. Høringsfrist til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA er 19. juni 2019, men det oppfordres til å sende kom…

EU gjennomfører nå to internasjonale høringer av forslag om forbud mot fem koboltsalter og N,N-dimetylformamid under kjemikalieregelverket REACH. Høringsfrist til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA er 19. juni 2019, men det oppfordres til å sende kommentarer innen 1. mars 2019.