Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Bruk av gradert sykmelding kan bidra til positive resultater på sykefravær og arbeidsdeltakelse, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet.

Bruk av gradert sykmelding kan bidra til positive resultater på sykefravær og arbeidsdeltakelse, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet.