Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert

Nordisk institusjon for vidareutdanning innanfor arbeidsmiljøområdet (NIVA) tilbyr vidareutdanning innan arbeidshelse, arbeidsmiljø og arbeidsliv for fagpersonar og forskarar i dei nordiske landa. I 2019 arrangerer dei kurs og seminar om tema som strekk seg frå inkludering på arbeidsplassen og mobbing i arbeidslivet, til kurs om vurdering av arbeidsstillinger, og om nye tilnærmingar i sikkerheitsforsking.

Innlegget NIVA-kurs i 2019 dukket først opp på STAMI.

STAMI

NIVA er eit utdanningsinstitutt underlagt Nordisk Ministerråd, og fungerer som eit samarbeidsforum for dei nordiske regjeringane. NIVAs oppgåve er å tilby vidareutdanning for forskarar, praktikarar og spesialistar på området for helse og sikkerheit i arbeidslivet. Fagpersonar og forskarar frå Statens arbeidsmiljøinstitutt er bidragsytarar på fleire av kursa. Kursa blir arrangert ulike stadar i Norden.

NIVA-kurs våren 2019:

19–21. mars 2019: Workers in the Cold

Clarion Hotel The Edge, Tromsø, Norway

2–4. april 2019: Finding and Implementing scientific evidence – a core element in OSH expertise

National and University Library of Iceland, Reykjavik, Iceland

7–9. mai 2019: Safety Promotion – Research and Good Practice

Hanaholmen/Hanasaari, Espoo (Helsinki area), Finland

13–15. mai 2019: Designing, implementing and evaluating organizational interventions

Copenhagen Island, Copenhagen, Denmark

21–22. mai 2019: Good occupational health cooperation (OHC) practices of work-ability promotion in small enterprises

Hotel Clarion, Helsinki, Finland

11–13. juni 2019: Diversity and Inclusion in the Workplace

Quality Hotel View, Malmö, Sweden

 

NIVA-kurs hausten 2019:

27–29. august 2019: From Age Management to Life Course Management

Kurhotel Skodsborg, Skodsborg, Denmark

10–12. september 2019: Physical Exercise at the Workplace – from research to practice

Hanaholmen/Hanasaari, Espoo (Helsinki area), Finland

24–26. september 2019: Occupational Health and Safety in Agriculture and Horticulture

Quality Hotel View, Malmö, Sweden

8–10. oktober 2019: Techniques for assessment of activities and postures at the work place

STAMI – National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway

22–24. oktober 2019: Occupational Respiratory Diseases – prevention and risk factors

Hotel Säröhus, Särö, Sweden

30–31. oktober 2019: Riskbased Occupational Health and Safety Enforcement

STAMI – National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway

5–7. november 2019: Bullying and Harassment at Work

Copenhagen Island, Copenhagen, Denmark

19–21. november 2019: Labour Inspection in the Age of Digitalization

Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm, Sweden

26.-28. november 2019: Psychosocial Occupational Epidemiology

Hotel Marienlyst, Helsingör, Denmark

 

Info og påmelding

  • Fullstendig oversikt over NIVA sine kurs og arrangementer samt påmelding.

Innlegget NIVA-kurs i 2019 dukket først opp på STAMI.