Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU-kommisjonen har lagt ut ny registerforordning på offentlig høring. Regelverket er delt inn i fire ulike rettsakter. Frist for å sende inn kommentarer er 6. februar 2019.

EU-kommisjonen har lagt ut ny registerforordning på offentlig høring. Regelverket er delt inn i fire ulike rettsakter. Frist for å sende inn kommentarer er 6. februar 2019.