Arbeid med mennesker påvirker helsa

Arbeidstakere som ofte opplever en ubalanse mellom egne følelser og de følelsene som må vises utad, har økt risiko for å bli emosjonelt utmattet, viser studie. Foto Bård Gudim

Personlig kontakt med kunder, klienter eller pasienter preger arbeidshverdagen til et økende antall arbeidstakere. For å kunne yte den hjelpen, omsorgen eller servicen som er forventet i kunde- og klientorienterte yrker, må arbeidstakere kontrollere sine egne følelser og følelsesuttrykk. Arbeidstakere som ofte opplever en ubalanse mellom egne følelser og de følelsene som må vises utad, har økt risiko for å bli emosjonelt utmattet, og de har en høyere risiko for å bli sykemeldt, viser Anne-Marthe Indregard i sin doktorgrad utført ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Egne følelser settes til side

– Når du jobber med mennesker må man opptre profesjonelt, man må være tilgjengelig og yte den servicen og omsorgen som er forventet. Da kan det være en ekstra utfordring å gå på jobb når du har en dårlig dag. I kunde- og klientorienterte yrker er det dessuten ofte få muligheter til å gjøre ting i eget tempo og det er få steder hvor du kan være litt alene. Derfor må egne følelser settes til side for å kunne være profesjonell og yte det som er forventet, utdyper Indregard, som selv har tidligere bakgrunn som sykepleier.

For å kunne studere sammenhengene mellom arbeidsmiljø, helse og sykefravær ble spørreskjemadata fra hele 7758 arbeidstakere koblet til sykefraværsdata hentet fra NAV. Dette gjorde det mulig å studere sykefraværet til alle arbeidstakerne i året etter at de hadde svart på spørreskjema om sitt arbeidsmiljø.

Belastningene kan forebygges

De emosjonelle kravene er en iboende del av arbeid med mennesker, og er krav som ikke kan fjernes. Derfor var det viktig for Indregard å finne ut om det var faktorer som kunne bidra til at de ansatte sto sterkere i møte med de emosjonelle belastningene på jobb.

Denne delen av forskningen viste at arbeidstakere som rapporterer at de har en arbeidsgiver som kommuniserer at de er interessert sine ansattes helse og velvære i mindre grad blir utmattet og sykemeldt når de er utsatt for emosjonelle belastninger på jobb. Indregard fant også ut at arbeidstakere som har tro på at de kan håndtere en utfordrende situasjon tåler emosjonelle belastninger bedre og blir i mindre grad utmattet.

– At de negative helseeffektene av emosjonelle belastninger kan forebygges er et svært viktig funn. Blant annet er dette spesielt viktig å være oppmerksom på når man diskuterer sykefravær i helse- og omsorgssektoren, oppsummer Anne-Marthe Indregard.


Prøveforelesning:

Oppgitt emne: Hvordan håndtere sykefravær som følge av emosjonell dissonans i service-sektoren?

Tid og sted: Fredag 25. januar 2019 kl. 10.15-11.00

Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Disputas:

Anne-Marthe Rustad Indregard vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: «Emotional dissonance, mental health complains, and sickness absence among employees working with customers and clients».

Tid og sted: Fredag 25. januar 2019 kl. 12:15 – 15:00

Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Omtale og info hos UIO

  • Anne- Marthe Indregard vil forsvare sin avhandling 25. januar 2019 i forsamlingssalen, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Innlegget Arbeid med mennesker påvirker helsa dukket først opp på STAMI.

Les mer på STAMI

Flere HMS nyheter

Nytt granskningskurs basert på NS-ISO 45001

Standard Online tilbyr et nytt kurs som gir deg kunnskap om hvordan granske en uønsket hendelse, finne årsakene til ulykker, avvik og hendelser og iverksette korrigerende tiltak slik at de ikke gjentar seg eller oppstår andre steder i virksomheten.

HMS-konferansen for bygg og anlegg

HMS-konferansen for bygg og anlegg arrangeres 13. – 14. november i Lillestrøm.

Stressforsker: Empati koster

Kontaktyrker er krevende. Det er grunnen til at så mange i slike jobber møter veggen, mener svensk stressforsker.

Eldre ansatte vil ha mer kompetanse

Fersk undersøkelse viser at ansatte over 50 år har vilje, men hindres av tid og måten etter- og videreutdanningen tilbys.

Kvinner og sykefravær

Kvinner er oftere sykmeldt enn menn, selv i samme stilling. Det er forsket mye på dette, likevel mangler vi kunnskap om hvorfor det er slik. Men er det egentlig relevant å sammenligne kvinner og menn?

Innlegget Kvinner og sykefravær dukket først opp på STAMI.

Bør norsk politi ha kroppskamera?

I flere land har politiet for lengst tatt i bruk kroppskamera. Nå vurderes det om norsk politi er klare for det samme.

Våre kunder mener

Fornøyd HMS kunde

Kurset var informativt og bra. En effektiv måte og gjennomføre kurs på.

-Fredrik Nordmark Motzfeldt/H B MOTZFELDT & SØNN AS
Fornøyd HMS kunde

Jag tycker det var enkelt, översiktligt och grundligt. Väldigt fint att få tillskickad de viktigaste delarna i efterhand som pdf-fil!

-Catarina Kjär/ Bee2bee AS
Fornøyd HMS kurs kunde

Kjempe bra kundeservice. Supert internkontroll system

-Mai K Brandshaug

Flere tilbakemeldinger

Følg oss

Betal med PayPal eller kredittkort