Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet tilrår å redusere arealet i et foreslått skogvernområde i Nordland. Hensynet til framtidig næringsutvikling med samfunnsøkonomisk gevinst er vektlagt. Det er fortsatt store verneverdier i arealet som tilrådes.  

Miljødirektoratet tilrår å redusere arealet i et foreslått skogvernområde i Nordland. Hensynet til framtidig næringsutvikling med samfunnsøkonomisk gevinst er vektlagt. Det er fortsatt store verneverdier i arealet som tilrådes.