Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Norsk Industri og Nav har inngått en intensjonsavtale som skal sikre at flere unge uten jobb kommer ut i arbeidslivet.

Norsk Industri og Nav har inngått en intensjonsavtale som skal sikre at flere unge uten jobb kommer ut i arbeidslivet.