Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet har sammenstilt kunnskap om plast som er basert på biologisk materiale og plast som er biologisk nedbrytbar. Det er kartlagt hvilke råvarer denne plasten er produsert av, hva den brukes til, og hvordan den håndteres i avfallsbeha…

Miljødirektoratet har sammenstilt kunnskap om plast som er basert på biologisk materiale og plast som er biologisk nedbrytbar. Det er kartlagt hvilke råvarer denne plasten er produsert av, hva den brukes til, og hvordan den håndteres i avfallsbehandlingen i Norge.