Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet har laget et faktaark om hvilke krav forurensningsloven stiller til håndtering av overskuddsmasser fra bygg- og anleggsvirksomhet. Les faktaarket her  

Miljødirektoratet har laget et faktaark om hvilke krav forurensningsloven stiller til håndtering av overskuddsmasser fra bygg- og anleggsvirksomhet. Les faktaarket her