Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Forskere ved NTNU har sett nærmere på håndteringen av vold og trusler i Nav, og kommer nå med anbefalinger slik at Nav kan bli enda bedre.

Forskere ved NTNU har sett nærmere på håndteringen av vold og trusler i Nav, og kommer nå med anbefalinger slik at Nav kan bli enda bedre.