Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Tirsdag 15. januar kl. 10.00-11.00 blir det webinar for kommunene om hva de kan gjøre i innkjøpsfasen for at nye bygg skal bli så klimavennlige som mulig.

Tirsdag 15. januar kl. 10.00-11.00 blir det webinar for kommunene om hva de kan gjøre i innkjøpsfasen for at nye bygg skal bli så klimavennlige som mulig.