Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU har vedtatt flere endringer i direktiv for elektriske og elektroniske produkter (RoHS 2).

EU har vedtatt flere endringer i direktiv for elektriske og elektroniske produkter (RoHS 2).