Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for 14 nye stoffer. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 11. januar, 25. januar, 8. februar, 15. februar og 1. mar…

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for 14 nye stoffer. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 11. januar, 25. januar, 8. februar, 15. februar og 1. mars.