Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Ledere har en nøkkelrolle når det gjelder å rydde bort fordommer mot eldre arbeidstakere i arbeidslivet, mener den svenske lederorganisasjonen Ledarna.

Ledere har en nøkkelrolle når det gjelder å rydde bort fordommer mot eldre arbeidstakere i arbeidslivet, mener den svenske lederorganisasjonen Ledarna.