Kategorier

Arbeidstilsynet ønsker fortgang i digitaliseringen. De siste to årene har Arbeidstilsynet sendt brev digitalt, men som en ekstratjeneste har brev som ikke har vært åpnet i Altinn innen 40 timer, blitt sendt ut som vanlig brevpost. 

Lang overgangsperiode

– Virksomheter kan ikke reservere seg mot å motta digital post fra det offentlige. Derfor har vi valgt å avslutte praksisen med å ettersende brev som ikke er åpnet i Altinn, i papirformat. Vi tenker også at to år har vært en tilstrekkelig overgangsperiode, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet sender ut over 100 000 brev i året. Dette er alt fra meldinger om tilsyn, vedtak om pålegg, tillatelser, dispensasjoner og godkjenninger. Overgangen fra manuell håndtering til digital utsending har frem til nå gitt Arbeidstilsynet betydelige besparelser, men etaten sender fortsatt ut over 4000 brev i året på papir.

Flere gjør det samme

Oslo kommune har vært pilot for stans av ettersending av post til virksomheter det siste året. De har konkludert med at dette har vært vellykket.

– Jeg tror at virksomhetene på denne måten blir mer bevisste på at brev må leses i Altinn-boksen. Det er klart at den erfaringen som Oslo kommune har gjort seg, har påvirket Arbeidstilsynets beslutning. En stor fordel er at virksomhetene får brevet umiddelbart når det er sendt, og ikke må vente i flere dager på ordinær postgang, sier Vollheim.

Les mer om post til og fra Arbeidstilsynet.