Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Nå kan du søke økonomisk støtte for å rydde opp i forsøplingen langs strender, elver og vassdrag.  Tilskuddsordningen til tiltak mot marin forsøpling er i år på 65 millioner kroner. Fristen for å søke om støtte fra oss er 31. januar 2019. …

Nå kan du søke økonomisk støtte for å rydde opp i forsøplingen langs strender, elver og vassdrag.  Tilskuddsordningen til tiltak mot marin forsøpling er i år på 65 millioner kroner. Fristen for å søke om støtte fra oss er 31. januar 2019.