Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Swedol AS har blitt enig om kjøp av aksjene i Karl S. Hanssen AS og forsterker med dette sitt fotfeste på Sørlandet.

Swedol AS har blitt enig om kjøp av aksjene i Karl S. Hanssen AS og forsterker med dette sitt fotfeste på Sørlandet.