Arbeidsmiljøloven: Endringer om fast ansettelse og innleie

Endringene omfatter følgende hovedelementer, i følge Arbeids- og sosialdepartementet:

  • En definisjon av hva fast ansettelse i arbeidsmiljøloven innebærer.

    Den nye bestemmelsen presiserer at det med fast ansettelse menes at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

  • En tydeliggjøring av plikten til informasjon om arbeidstid i arbeidsavtalen.

    Gjeldende bestemmelse stiller krav om at arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstiden. Det vil nå bli tilføyd at dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.

  • En begrensning i adgangen til innleie fra bemanningsforetak.

    Innleie fra bemanningsforetak er i dag tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse (med noen unntak). Det er ikke vedtatt endringer i denne hovedregelen. Loven åpner i tillegg for en utvidet adgang til innleie basert på lokale avtaler. I virksomheter som er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiver og tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie. Det er nå vedtatt en endring som innebærer at bare virksomheter bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven (dvs. fagforening som har minst 10 000 medlemmer) skal kunne inngå slik avtale.

Endringene trer i kraft 1. januar 2019. Det er likevel innført noen overgangsbestemmelser. Les mer om dette og om forarbeidene til lovendringen hos Arbeids- og sosialdepartementet:
Hovedelementer i endringene i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse og innleie fra bemanningsforetak (regjeringen.no)

Les mer på Arbeidstilsynet

Flere HMS nyheter

Nytt HMS-kort fra 2020

Den offisielle bestillingssiden for HMS-kort er ny fra 2020. Kontroller om HMS-kortet er gyldig.

Årets Miljøfyrtårn 2019

Stiftelsen Miljøfyrtårn har for fjerde gang kårer Årets Miljøfyrtårn. Prisen for konsern og store virksomheter gikk til Mester Grønn.

Gamle vaner er vonde å vende

Spis sunnere, tren to ganger i uka og stress mindre. Et nytt år betyr gjerne nyttårsforsetter, for eksempel løfter om å begynne å leve mer bærekraftig og holdbart. Men livsstilsendringer skjer sjelden over natta, de krever motivasjon og utholdenhet. …

Ny bestillingsløsning for HMS-kort

En ny nettside for bestilling og administrasjon av HMS-kort gir bedre oversikt over om registerpliktene er oppfylt og om HMS-kortet er gyldig.

Er du i faresonen for å bli utbrent?

Forskere har undersøkt hvilke faktorer som kan føre til utbrenthet.

– Det er viktig at dere trives på jobb

Helseminister Bent Høie brukte årets sykehustale til å forklare hvordan han skal jobbe med alle de ansattes tilbakemeldinger.

Våre kunder mener

Fornøyd HMS kunde

Kurset var informativt og bra. En effektiv måte og gjennomføre kurs på.

-Fredrik Nordmark Motzfeldt/H B MOTZFELDT & SØNN AS
Fornøyd HMS kunde

Jag tycker det var enkelt, översiktligt och grundligt. Väldigt fint att få tillskickad de viktigaste delarna i efterhand som pdf-fil!

-Catarina Kjär/ Bee2bee AS
Fornøyd HMS kurs kunde

Kjempe bra kundeservice. Supert internkontroll system

-Mai K Brandshaug

Flere tilbakemeldinger

Følg oss

Betal med PayPal eller kredittkort