Kategorier

Hensikten er å sikre enhetlig utførelse av sakkyndig kontroll. Dokumentet retter seg også mot sertifiseringsorganene og danner grunnlag for godkjenning av sakkyndig virksomhet.

Arbeidstilsynet vedtok 13. november nye normer for kontrollomfang. Dokumentet er utarbeidet av Arbeidstilsynet i samarbeid med en arbeidsgruppe nedsatt av Arbeidstilsynet. 

Normer for kontrollomfang utdyper krav i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 13, og forskrift om administrative ordninger § 8-7.

I kapittel 3 finnes felles krav til alle sakkyndige kontroller, i kapittel 4 finner man krav til sakkyndig kontroll ved montering eller oppstilling, i kapittel 5 finner man krav til periodisk sakkyndig kontroll, mens man i kapittel 6 finner krav til sakkyndig kontroll etter andre tidspunkt. Dokumentet stiller også krav til dokumentasjon etter utført kontroll, se kapittel 7.

Arbeidstilsynet foretar videre avklaringer som tydeliggjør krav til utførelse av sakkyndig kontroll innenfor enkelte utstyrsgrupper, og som er retningsgivende for sakkyndig kontroll.

Nye normer for kontrollomfang og Arbeidstilsynets avklaringer finner du her