Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet inviterer norske forskere til å la seg nominere som eksperter til  naturpanelets arbeid med utredningen om fremmede arter.  Fristen for å sende inn nominasjonssøknad er 11. januar 2019.

Miljødirektoratet inviterer norske forskere til å la seg nominere som eksperter til  naturpanelets arbeid med utredningen om fremmede arter.  Fristen for å sende inn nominasjonssøknad er 11. januar 2019.