Opphugging av skip – kravene skjerpes

Fra nyttår må redere som vil skrape gamle skip, forholde seg til et strengere regelverk enn tidligere. Hensikten er å beskytte miljøet mot farlige materialer og stoffer om bord i skipene, og redusere helserisikoen for arbeidere som jobber med opphogging.  Les mer hos Sjøfartsdirektoratet

Les mer på Siste nyheter

Flere HMS nyheter

Kraftig økning i antall uføretrygdede

10 prosent av alle menn og kvinner i alderen 18 til 67 år er nå mottakere av uføretrygd.

Kraftig økning i antall uføretrygdede

10 prosent av alle menn og kvinner i alderen 18 til 67 år er nå mottakere av uføretrygd.

Mikroplast funnet i Mjøsa og Femunden

For første gang er det undersøkt om det finnes mikroplast i norske innsjøer. Forskerne fant mikroplast på alle de undersøkte stedene i Mjøsa. Resultatene tyder på at det er mer mikroplast i innsjøer ved tett befolkede områder.

ECHA ber virksomheter forberede seg på en «no deal»

Alle virksomheter som plasserer stoffer på markedet i EU/EØS må forberede seg på at Storbritannias snart forlater EU. ECHA har mye informasjon på sine nettsider.

Forsvarlig arbeidsmiljø er en forutsetning for å ivareta pasientsikkerheten

Etter 105 tilsyn med ambulansetjenester over hele landet, har Arbeidstilsynet avdekket uforsvarlige arbeidsforhold for mange ambulansearbeidere. Det er store og alvorlige mangler ved grunnleggende forhold som hygiene, smittevern og vask av arbeidstøy. Dette går også ut over pasientene.

Hva gjør egentlig en sykepleier?

Sykepleiere har et ønske om å bruke all sin arbeidstid på å hjelpe andre mennesker. Men er hverdagen egentlig slik?