Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Fra nyttår må redere som vil skrape gamle skip, forholde seg til et strengere regelverk enn tidligere. Hensikten er å beskytte miljøet mot farlige materialer og stoffer om bord i skipene, og redusere helserisikoen for arbeidere som jobber med opph…

Fra nyttår må redere som vil skrape gamle skip, forholde seg til et strengere regelverk enn tidligere. Hensikten er å beskytte miljøet mot farlige materialer og stoffer om bord i skipene, og redusere helserisikoen for arbeidere som jobber med opphogging.  Les mer hos Sjøfartsdirektoratet