Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Om lag fire milliarder kroner er satt av til samarbeidsprosjekter innen miljø, energi, klima og lav-karbonsamfunnet gjennom EØS-midlene for programperioden fram til 2024.

Om lag fire milliarder kroner er satt av til samarbeidsprosjekter innen miljø, energi, klima og lav-karbonsamfunnet gjennom EØS-midlene for programperioden fram til 2024.