Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Fylkesmennene har på oppdrag fra Miljødirektoratet levert forslag til aktuelle områder for naturtypekartlegging utenfor verneområder i 2019. Direktoratet ber om innspill til disse forslagene.

Fylkesmennene har på oppdrag fra Miljødirektoratet levert forslag til aktuelle områder for naturtypekartlegging utenfor verneområder i 2019. Direktoratet ber om innspill til disse forslagene.