Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 22 skogområder i åtte fylker.

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 22 skogområder i åtte fylker.