Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Støvdotter kan informere om hva slags inneklima du har. Blant annet avslører støvpartikler om det er muggsopp i boligen.

Støvdotter kan informere om hva slags inneklima du har. Blant annet avslører støvpartikler om det er muggsopp i boligen.