Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU-kommisjonen presenterte i 2015 handlingsplanen for sirkulær økonomi. En av aktivitetene i handlingsplanen er en gjennomgang av eksiterende rammer for EUs produktpolitikk. Ulike typer produkter blir regulert på ulike måter og med ulike formål, men er…

EU-kommisjonen presenterte i 2015 handlingsplanen for sirkulær økonomi. En av aktivitetene i handlingsplanen er en gjennomgang av eksiterende rammer for EUs produktpolitikk. Ulike typer produkter blir regulert på ulike måter og med ulike formål, men er i liten grad koblet til overgangen til en lavkarbon sirkulær økonomi.