Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Andelen arbeidstakere med tilgang til bedriftshelsetjeneste har blitt lavere i Sverige de siste 20 årene. Nye kartlegginger viser blant annet at kvinner har mindre tilgang til BHT enn menn, og yngre mindre enn eldre.

Andelen arbeidstakere med tilgang til bedriftshelsetjeneste har blitt lavere i Sverige de siste 20 årene. Nye kartlegginger viser blant annet at kvinner har mindre tilgang til BHT enn menn, og yngre mindre enn eldre.