Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Ved å sette søkelyset på praktiske arbeidssituasjoner i el-sikkerhetsopplæringen, kan strømgjennomgang forebygges og liv reddes.

Ved å sette søkelyset på praktiske arbeidssituasjoner i el-sikkerhetsopplæringen, kan strømgjennomgang forebygges og liv reddes.