Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet ønsker gode søknader til tiltak mot marin forsøpling. Vi inviterer derfor til frokostseminar 11. desember 2018 for å informere om støtteordningen for 2019, og hva vi legger vekt på når vi innvilger penger til prosjekter.

Miljødirektoratet ønsker gode søknader til tiltak mot marin forsøpling. Vi inviterer derfor til frokostseminar 11. desember 2018 for å informere om støtteordningen for 2019, og hva vi legger vekt på når vi innvilger penger til prosjekter.