Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU-kommisjonen vedtok 10. oktober 2018 et forbud som omfatter visse stoffer med kreftfremkallende, kjønnscellemutagene eller reproduksjonstoksiske egenskaper (CMR-stoffer) i klær, fottøy og andre tekstilprodukter.

EU-kommisjonen vedtok 10. oktober 2018 et forbud som omfatter visse stoffer med kreftfremkallende, kjønnscellemutagene eller reproduksjonstoksiske egenskaper (CMR-stoffer) i klær, fottøy og andre tekstilprodukter.