Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU vurderer revisjon av metoden for å inkludere nye stoffer i regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) (RoHS2). Miljødirektoratet oppfordrer alle aktuelle virksomheter og bransjer til å komme m…

EU vurderer revisjon av metoden for å inkludere nye stoffer i regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) (RoHS2). Miljødirektoratet oppfordrer alle aktuelle virksomheter og bransjer til å komme med innspill på forslaget.