Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

– Et godt innemiljøarbeid forutsetter forankring i ledelsen, i arbeidsmiljøutvalget (AMU), vernetjenesten og HMS-tjenesten. Men du kommer langt med sunn fornuft og med å snakke med kollegaer på arbeidsplassen også.

– Et godt innemiljøarbeid forutsetter forankring i ledelsen, i arbeidsmiljøutvalget (AMU), vernetjenesten og HMS-tjenesten. Men du kommer langt med sunn fornuft og med å snakke med kollegaer på arbeidsplassen også.