Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kommisjonen har publisert et «Roadmap» som varsler kommende evaluering av IED. Det er mulig å gi innspill innen 4. desember 2018.

Kommisjonen har publisert et "Roadmap" som varsler kommende evaluering av IED. Det er mulig å gi innspill innen 4. desember 2018.
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kommisjonen har publisert et «Roadmap» som varsler kommende evaluering av IED. Det er mulig å gi innspill innen 4. desember 2018.

Kommisjonen har publisert et "Roadmap" som varsler kommende evaluering av IED. Det er mulig å gi innspill innen 4. desember 2018.