Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kommuner og fylkeskommuner over hele landet kan søke om støtte til kunnskapsheving på klimatilpasning. Det er avsatt 6,4 millioner kroner over statsbudsjetter til ordningen for 2019. Søknadsfristen er 15. februar.

Kommuner og fylkeskommuner over hele landet kan søke om støtte til kunnskapsheving på klimatilpasning. Det er avsatt 6,4 millioner kroner over statsbudsjetter til ordningen for 2019. Søknadsfristen er 15. februar.