Innvandrere skader seg oftere

Innvandrere i håndverksyrker blir fire ganger oftere skadd på jobb enn nordmenn. De eksponeres i større grad for helseskadelig støy, støv, røyk, gasser og damp.

Les mer på HMS-magasinet

Flere HMS nyheter

Snakk sammen om innemiljøet

– Et godt innemiljøarbeid forutsetter forankring i ledelsen, i arbeidsmiljøutvalget (AMU), vernetjenesten og HMS-tjenesten. Men du kommer langt med sunn fornuft og med å snakke med kollegaer på arbeidsplassen også.

Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning

Kommuner og fylkeskommuner over hele landet kan søke om støtte til kunnskapsheving på klimatilpasning. Det er avsatt 6,4 millioner kroner over statsbudsjetter til ordningen for 2019. Søknadsfristen er 15. februar.

Kom deg lettere gjennom mørketiden

Ta på deg yttertøyet og ta lunsjen utendørs, eller gå en tur mens du snakker i telefonen. Lys er viktig hvis du vil unngå å bli trøtt eller trist i den mørke årstiden.

Ulvebestandens opprinnelse skal utredes av NTNU Vitenskapsmuseet

Etter en bred og åpen anbudsprosess er oppdraget med å gjennomføre en genetisk utredning av ulvebestanden gitt til Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, Vitenskapsmuseet (NTNU). Det er lagt opp til et omfattende prosjekt som vil vare i 3 år. …

Nytt brannforskningssenter i Trondheim

Forskningsrådet har tildelt 30 millioner kroner til et nytt forsknings- og innovasjonssenter for brannsikkerhet, «Fire Research and Innovation Centre», ledet av RISE Fire Research i Trondheim.

Innvandrere skader seg oftere

Innvandrere i håndverksyrker blir fire ganger oftere skadd på jobb enn nordmenn. De eksponeres i større grad for helseskadelig støy, støv, røyk, gasser og damp.