Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Leketøysdirektivet ble vedtatt i EU 18. juni 2009  og er gjennomført i Norge i leketøyforskriften. EU-kommisjonen har nå lagt ut en høring om evaluering av leketøysdirektivet, med høringsfrist 12. desember 2018.

Leketøysdirektivet ble vedtatt i EU 18. juni 2009  og er gjennomført i Norge i leketøyforskriften. EU-kommisjonen har nå lagt ut en høring om evaluering av leketøysdirektivet, med høringsfrist 12. desember 2018.