Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Omfattende undersøkelser av fiskefeltet Sklinnadjupet utenfor kysten av Trøndelag og Nordland, har foreløpig ikke ført til funn av forurensningskilder i området.  Kartleggingen og analyser av miljøgifter i sedimenter på havbunnen, ble satt i gang …

Omfattende undersøkelser av fiskefeltet Sklinnadjupet utenfor kysten av Trøndelag og Nordland, har foreløpig ikke ført til funn av forurensningskilder i området.  Kartleggingen og analyser av miljøgifter i sedimenter på havbunnen, ble satt i gang tidligere i år etter at det ble funnet miljøgifter i atlantisk kveite.