Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Årets verneombudspris fra Unio er tildelt hovedverneombud Finn W. Halvorsen ved Akershus Universitetssykehus HF.

Årets verneombudspris fra Unio er tildelt hovedverneombud Finn W. Halvorsen ved Akershus Universitetssykehus HF.