Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

15. oktober var siste dag for lisensfelling av bjørn. I løpet av 2018 er det registrert 12 døde bjørner, hvorav kun en bjørn er felt på lisensfelling.

15. oktober var siste dag for lisensfelling av bjørn. I løpet av 2018 er det registrert 12 døde bjørner, hvorav kun en bjørn er felt på lisensfelling.