Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

En ny tilstandsrapport for verdens våtmarker som ble lansert på partsmøtet under Ramsar-konvensjonen, viser at våtmarkene fortsatt forsvinner i raskt tempo. Mellom 1970 og 2015 ble naturlige våtmarker redusert med om lag 35 %.

En ny tilstandsrapport for verdens våtmarker som ble lansert på partsmøtet under Ramsar-konvensjonen, viser at våtmarkene fortsatt forsvinner i raskt tempo. Mellom 1970 og 2015 ble naturlige våtmarker redusert med om lag 35 %.