Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

De som opplever mye sosial støtte fra kollegaer, har mindre helseplager enn andre. Men det avhenger av hvordan støtten blir gitt, ifølge forsker.

De som opplever mye sosial støtte fra kollegaer, har mindre helseplager enn andre. Men det avhenger av hvordan støtten blir gitt, ifølge forsker.