Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det går mot forbud i EU mot å skyte med blyhagl i våtmarksområder. EU vurderer i tillegg å stramme inn bruken av blyammunisjon generelt.

Det går mot forbud i EU mot å skyte med blyhagl i våtmarksområder. EU vurderer i tillegg å stramme inn bruken av blyammunisjon generelt.