Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

ECHA har nylig utvidet virkeområdet for PACT. Dette verktøyet inkluderer nå også stoffer hvor industriens registreringsdokumenter er under evaluering, stoffer som gjennomgår stoffevaluering og stoffer hvor det er registrert planer om fremtidig reguleri…

ECHA har nylig utvidet virkeområdet for PACT. Dette verktøyet inkluderer nå også stoffer hvor industriens registreringsdokumenter er under evaluering, stoffer som gjennomgår stoffevaluering og stoffer hvor det er registrert planer om fremtidig regulering.