Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Både privat og offentlig sektor foretar stadig større organisatoriske endringer. Men ansatte i bedrifter som har gjennomgått organisasjonsendringer, har økt forekomst av psykiske helseplager, viser ny studie fra STAMI.

Både privat og offentlig sektor foretar stadig større organisatoriske endringer. Men ansatte i bedrifter som har gjennomgått organisasjonsendringer, har økt forekomst av psykiske helseplager, viser ny studie fra STAMI.