Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

I 2017 ble det 6400 flere uføre i Norge. Antallet nærmer seg nå 340 000 og utgjør 9,8 prosent av befolkningen, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

I 2017 ble det 6400 flere uføre i Norge. Antallet nærmer seg nå 340 000 og utgjør 9,8 prosent av befolkningen, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).