Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Flere 60-åringer gleder seg til å gå av med pensjon, og færre ønsker å fortsette å jobbe etter at de får rett til pensjon. – Bekymringsfullt, mener Senter for Seniorpolitikk (SSP).

Flere 60-åringer gleder seg til å gå av med pensjon, og færre ønsker å fortsette å jobbe etter at de får rett til pensjon. – Bekymringsfullt, mener Senter for Seniorpolitikk (SSP).